Skal du søke om forbrukslån gjelder det alltid å innhente flest mulig tilbud. Det lønner seg økonomisk, men kan ta noe tid. For mange er det en god løsning å bruke en dyktig finansagent. Her kan du lese om hvorfor.

Du får god oversikt

Det er ikke enkelt å skaffe seg oversikt over samtlige banker som har lån som passer ditt behov. Du kan bruke låneportaler, eller oversikten du finner på Finansportalen eller noe lignende, men du finner neppe alle i en håndvending.

Finansagentene vet derimot hvilke banker som har lån på den størrelsen du er ute etter.

De kjenner også til hver enkelt banks krav til søkeren, slik som hvor gammel du må være og krav til inntekt. Det blir derfor mye lettere å finne et billig forbrukerlån hvis du velger denne løsningen. Å bruke en finansagent sparer deg for mye tid og energi på slike spørsmål.

Du mottar mange tilbud om forbrukslån

De beste finansagentene innhenter lånetilbud fra nesten alle aktuelle banker. Grov regnet finnes det omtrent 25 til 30 spesialbanker i Norge, som utelukkende fokuserer på forbrukerfinansiering. Gode finansagenter samarbeider gjerne med mellom 15 og 20 av disse.

Å innhente mange tilbud er den eneste og beste måten å finne det billigste lånet på. Søker du kun hos et par banker, har du ingen anelse om du fikk de laveste rentene. Bruker du en agent, sveiper du over det meste av aktuelle banker. Du kan deretter supplere ved å søke direkte til de bankene agenten eventuelt ikke samarbeider med.

Rentebetingelsene kan bli bedre

Det kan oppstå en liten forskjell i hvordan bankene vurderer søknaden, alt ettersom om den kommer direkte fra søkeren, eller via en finansagent. Her finnes det ingen pålitelig dokumentasjon, men det er rimelig å anta at noen ganger blir tilbudet best dersom søknaden kom via agenten.

Årsaken er at banken da er fullt klar over at mange av konkurrentene sitter og vurderer samme søknaden. Er du en attraktiv kunde, vil sannsynligvis noen av bankene strekke seg litt lengre på å kapre deg. Det gjøres best ved å gi et noe lavere rentetilbud.

Agentens tjenester er gratis og uforpliktende

Det er helt kostnadsfritt å bruke finansagenter. Dette reguleres av Finansavtaleloven. Agentene har ingen anledning til å kreve betalt fra deg, og får i stedet provisjoner fra de bankene de samarbeider med.

Det er heller ingen grunn til å bekymre seg for at en agent skal prakke på deg lån fra spesifikke banker, for eksempel banken de får best provisjon av. Du mottar nemlig tilbud (eller avslag) fra samtlige banker som agenten samarbeider med, og ser derfor selv hvilket av tilbudene som er best.

Søknader om forbrukslån, eller andre typer kreditt og lån, er alltid uforpliktende, uansett om du bruker en agent, eller søker direkte. Normalt gjelder lånetilbudet i 30 dager etter at du har mottatt det.

Du får råd om du trenger

De beste finansagentene har utviklet seg til å bli omfattende selskaper. Noen har et tyvetalls (eller flere) kundebehandlere ansatte, på servicesentre som er åpne alle dager i uka. Deres samlede erfaring i denne bransjen er ofte svært omfattende. Har du spørsmål, eller trenger råd, vil de beste agentselskapene gi deg all hjelp du trenger.

Husk imidlertid at finansagenten ikke har noe juridisk ansvar for lånet du eventuelt tar opp. Etter at du har inngått en låneavtale, er det fortrinnsvis banken du må forholde deg til.